Skip to content

ตอนเรื่องขุนช้างขุนแผน

มีทั้งหมด12 ตอนรวมทุกๆผู้ประพันธ์
1. บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 มี 4 ตอน คือ
1.1 พลายแก้วได้นางพิม
1.2 พลายแก้วได้เป็นขุนแผนและขุนช้างได้นางวันทอง
1.3 ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างและได้นางแก้วกิริยา
1.4 ขุนแผนพานางวันทองหนี
2. บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 3 มี 2 ตอน คือ
2.1 ขุนช้างขอนางพิม
2.2 ขุนช้างตามนางวันทอง
3. สำนวนของสุนทรภู่ มี 1 ตอน คือ
3.1 กำเนิดพลายงาม
4. สำนวนของครูแจ้ง มี 5 ตอน คือ
4.1 กำเนิดกุมารทอง
4.2 ขุนแผนแก้พระท้ายน้ำ
4.3 ขุนแผนและพลายงามจับพระเจ้าเชียงใหม่
4.4 ขุนแผนและพลายงามยกทัพกลับ
4.5 จระเข้เถรขวาด

Advertisements
ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: